شکم و پهلو » چگونه شکمی عضلانی و سیکس‌پک داشته باشیم؟

1- انجام تمرینات منظم هوازی، ترجیحاً با سیستم اینتروال؛

2- انجام تمرینات متنوع شکم و پهلو، به‌صورت‌های مختلف و تکرارهای بالا و تأکیداً با مکث ایزومتریک روی عضله؛

3- تغذیه‌ی مناسب ورزشی با کیفیت بالای پروتئینی همراه با حذف چربی‌های اشباع و مضر و اضافه کردن چربی‌های غیراشباع و مفید اُمگا3؛     

4- داشتن آرامش و پرهیز از موقعیت‌های استرس‌زا، جهت کنترل ترشح هورمون کورتیزول؛

5- داشتن خواب مناسب و کافی؛   

6- پرهیز از خوردن غذاهای نفاخ و پُرحجم و مصرف الکل و دخانیات.