شکم و پهلو » چند دستورالعمل برای کم کردن سایز شکم و پهلو

1- ورزش هوازی را بالای 30 دقیقه انجام دهید.

2- روزی شش مرتبه غذای کم‌حجم بخورید. 

3- مقدار انرژی وارده به بدن‌تان را کاهش دهید.

4- مقدار پروتئین مصرفی‌تان را زیاد کنید.

5- مصرف مواد قندی را کاهش داده و تا می‌توانید سبزیجات خام میل کنید.           

6- آب بنوشید و از نوشیدن نوشابه‌های گازدار خودداری نمایید.  

7- سه بار در هفته، دو یا سه نوع حرکت مربوط به ناحیه‌ی شکم و نهایتاً سه تا چهار سِت 30 تکراری انجام دهید.

8- هرچه ماهیچه‌ی خالص بیشتری داشته باشید، کالری بیشتری می‌سوزانید.