چربی سوزی » برای چربی‌سوزی بدن سه کار لازم است

1- رژیم غذایی

منظور از رژیم غذایی، نخوردن یا سختی کشیدن نیست، بلکه رژیم یعنی اصول صحیح خوردن.

به هیچ عنوان رژیم‌هایی که بر اساس نخوردن هستند، توصیه نمی‌شوند؛ چراکه نه‌تنها باعث چربی‌سوزی نمی‌شوند، بلکه صرفاً باعث کاهش وزن شده و آسیب‌های جسمانی زیادی مثل سنگ کیسه صفرا، بیماری زخم معده و ... را در پی دارند.

2- ورزش

برای چربی‌سوزی، ورزش‌های هوازی اهمیت بیشتری دارند. از انواع مناسب‌تر این ورزش‌ها می‌توان به تردمیل، دوچرخه ثابت، پیاده‌روی تند، دویدن و فوتبال اشاره نمود. هرچه میزان چربی بدن بیشتر باشد، میزان نیاز به انجام این‌ ورزش‌ها نیز بیشتر است.

3- مکمل‌های غذایی چربی‌سوز

برای چربی‌سوزی، مکمل‌های چربی‌سوزی اهمیت دارند که با افزایش متابولیسم بدن باعث تبدیل چربی‌ها به انرژی شده و از جذب چربی غذا جلوگیری می‌کنند.