کاهش و افزایش وزن » با به‌کارگیری چه راهکارهای هوشمندانه‌ای می‌توان از پُرخوری جلوگیری کرد؟

1- تمام وعده‌های غذایی خود را با نوشیدن آب آغاز کنید.        

2- به مدت ۵ دقیقه قبل از اینکه بشقاب دوم را میل کنید صبر کنید.

3- از منوهایی که اندازه‌ی غذاها در آن کنترل شده است استفاده کنید.

4- تغذیه‌ی هوشمندانه را تمرین کنید.

تغذیه‌ی هوشمندانه بدان‌معناست که به آنچه می‌خورید توجه داشته باشید.            

5- غذا را با خوردن سوپ، آش یا سالاد کنار آن آغاز کنید.

6- به غذاها ادویه اضافه کنید.      

7- میان‌وعده میل کنید.

8- خوراکی‌های پُرکالری و گول‌زننده را از دسترس دور نگه دارید.