تناسب اندام » دو اصل مهم بدنسازی و تناسب‌اندام

1- اصل بار اضافه  

اصل بار اضافه می‌گوید، فشار یا بار بیشتر از حد طبیعی روی بدن برای سازگاری با تمرینات لازم است. یعنی برای ارتقاء تناسب‌اندام، قدرت، یا استقامت باید بار اضافی را نیز افزایش دهیم. برای بالا بردن قدرت یک عضله، باید با افزایش بار به‌صورت تدریجی، آن را تحت فشار قرار داد.

برای افزایش استقامت، عضلات باید زمان بیشتری نسبت به آنچه به آن عادت کرده‌اند، کار کنند یا شدت تمرینات بیشتر شود. این کار می‌تواند با زدن وزنه‌های سنگین‌تر یا تمرینات متناوب با شدت بالا انجام پذیرد.      
2- اصل پیشرفت تدریجی    

بر اساس اصل پیشرفت تدریجی، میزان بهینه‌ای برای بار اضافی وجود دارد که باید به آن رسید و همچنین چارچوب زمانی بهینه‌ای که این بار اضافی باید در این چارچوب رُخ دهد، حائز اهمیت است. افزایش تدریجی میزان بار طی یک دوره‌ی زمانی، منجر به پیشرفت‌هایی در تناسب‌اندام خواهد شد که آسیبی هم در بر نخواهد داشت. اگر افزایش بار اضافی، خیلی دیر یا به‌کُندی صورت گیرد، احتمال پیشرفت بسیار کم خواهد شد. از طرف دیگر نیز، اگر افزایش بار اضافی خیلی سریع رخ دهد منجر به آسیب عضلانی می‌گردد.

اصل پیشرفت تدریجی همچنین بر نیاز به استراحت و ریکاوری مناسب تأکید دارد. فشار مداوم روی بدن و بار اضافی بدون وقفه، باعث فرسودگی و آسیب می‌شود.