تناسب اندام » تناسب‌ اندام چیست؟

تناسب‌اندام یا فیتنس اصطلاحی است در ورزش بدنسازی که به معنای همخوانی اندام بدن، چه نسبت به دیگر اندام و چه نسبت به قامت، می‌باشد.

· مبانی تمرینات فیتنس

1- حداقل به مدت 2 ساعت و نیم در طول کل هفته ورزش متوسط انجام دهید.

2- از بی‌فعالیتی دوری کنید؛ حتی کمی ورزش با هر سطحی از شدت بهتر از انجام ندادن هیچ ورزشی است.

3- حداقل 2 بار در هفته ورزش‌های هوازی و تمرینات فیتنس انجام دهید. همچنین تمرینات قدرتی که شامل وزنه‌ها و دمبل می‌شود را برای گروه عضلانی اصلی بدن در نظر داشته باشید.